Zidni paneli - kamena vuna

Samopodupirajući metalni paneli mogu biti ispunjeni sa poliuretanom ili kamenom vunom i koriste se isključivo za izradu unutrašnjih i vanjskih zidova.

Spajanje se vrši skrivenim šarafima  tako da  su zidni paneli veoma pogodni za estetski zahtjevne objekte. Zidni paneli su različito otporni prema vatri u zavisnosti od strukture i materijala  od kojeg su napravljeni.

Testirani su UNI 140/3/78 i ISO 717/82 standardima te su pokazali zadovoljavajuću zvučnu izolaciju.

Vanjska strana:

  • Čelilni pocinčani obojeni lim debljine 0.6 mm
  • Boja: po RAL karti boja

Izolacijski sloj:

  • Kamena vuna s vlaknima usmjerenim okomito na limove
  • Debljine po TABELI
  • Širine 1000 mm
  • Gustoće 100 kg/m2

Unutarnja strana:

  • Čelični pocinčani obojeni lim debljine 0.6 mm
  • Boja: po RAL karti boja

Paneli sa skrivajućim spojem

HIPERTEC WALL HF je metalni samonosivi panel s izolacijom od kamene vune sa skrivenim spojem.

Namijenjen je za gradnju industrijskih i komercijalnih objekata koji traže visoki nivo estetike. Istovremeno mu spoj na “dupli labirint” daje bolje fizikalne i termoizolacijske karakteristike u odnosu na sve druge proizvode.

S obzirom na vrstu spoja vijci se montiraju kroz samo 1 panel i to na muškom dijelu spoja.Predviđeno je prilikom montaže postaviti dva vijka, međusobno udaljena 30 mm, za svaki panel te za svaki oslonac.Pogodan je za okomitu i vodoravnu montažu.Postoji i u verziji SOUND.

H-WALL 8 M je metalni samonosivi panel s izolacijom od kamene vune sa skrivenim spojem. Namijenjen je za gradnju industrijskih i komercijalnih objekata koji traže visok nivo estetike. S obzirom na valovitu profilaciju vanjskog lima, nosivost mu je jako visoka tako da se smanjjue potreba za podkostrukcijom. Istovremeno mu spoj na “dupli lavirint” daje bolje fizikalne i termoizolacijeske karakteristike u odnosu na druge proizvode.

S obzirom na vrstu spoja visjci se montiraju kroz samo 1 panel i to na utoru na “V”, na muškom dijelu spoja. Predviđeno je prilikom montaže postaviti 2 vijka, međusobno udaljena 30 mm, za svaki pnael te za svaki oslonac. Pogodan je za vodoravnu montažu. Postoji i u verziji SOUND.