Krovni panel-kamena vuna

Samopodupirajući metalni paneli, mogu biti ispunjeni sa poliuretanom i kamenom vunom, omogućavaju postavljenje panela sa nagibom već od 3%.

Zbog posebnog načina spajanja dvostrukim pregibom prilikom spajanja šarafima se ne buši gornja strana krovnog panela, pa nema mogućnosti prokišnjavanja na mjestu brtve kao kod klasičnih krovnih panela.

Takav način spajanja omogućava postavljanje panela na krovove s vrlo malim nagibom od samo 3 stepena bez postavljanja dodatnih

ZVUČNA IZOLACIJA je karakteristika proizvoda da smanji prolaz zvučne energije između 2 prostora. Panel HIPERTEC ROOF je zvučno izolirajući u rasponu 29-30 dB. Priložen je graf zvučne izolacije za debljine panela od 50, 80 i 100 mm za razne frekvencije zvuka.